ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ “Και με τις ευλογίες του Αγίου Πατρικίου”